A Au International Dental
The best Dental Clinic in Ho chi minh city. Service: Dental Implant, Cosmetic Porcelain, Orthodontics..
Nha khoa Quận 1 – Lá cờ Việt Nam Nha khoa Quốc tế Á Âu – Lá cờ Hoa Kỳ

Price tab

IMPLANT DENTAL PRICE CHART
IMPLANT (Warranty forever)
Straumann (Switzerland) 23.000.000 Diccount price 18.400.000
Nobel Biocare (USA) 23.000.000 Diccount price 18.400.000
Neo Biotech (Korea) 18.400.000 Diccount price 14.700.000
Dentium (Korea) 18.400.000 Diccount price 14.700.000
MIS (Israel) 18.400.000 Diccount price 14.700.000
Cases with 5 Implant or more – the price will be decrease 5% – 10%%
ABUTMENT ON IMPLANT
Straumann (Switzerland) 7.700.000 Diccount price 6.500.000
Nobel Biocare (USA) 7.700.000 Diccount price 6.500.000
Neo Biotech (Korea) – Dentium (Korea) 4.400.000 Diccount price 3.700.000 
MIS (Israel) 4.400.000 Diccount price 3.700.000
Cases with 5 Implant or more – the price will be decrease 5% – 10%%
COSMETIC CROWN ON IMPLANT
Cercon HT (Germany) 7.500.000 Diccount price 6.000.000
Cercon (Germany) 6.900.000 Diccount price 5.500.000
Titanium frame Crown (Germany) 4.400.000 Diccount price 3.500.000
Cases with 5 Implant or more – the price will be decrease 5% – 10%%

 

BRIDGE & CROWNCOSMETIC CROWN
Cercon HT (Germany) 7.500.000 Diccount price 6.000.000
Cercon (Germany) 6.900.000 Diccount price 5.500.000
Zirconia (Germany) 5.800.000 Diccount price 4.600.000
Titanium frame Crown (Germany) 3.200.000 Diccount price 2.500.000
Whole porcelain teeth Inlay – Onlay CAD/CAM 5.800.000 Diccount price 4.600.000
Whole porcelain crown Inlay with Precious Metal In current price
Whole porcelain crown Inlay with 22K Gold Alloy In current price
Cases with 5 crowns or more – the price will be decrease 5% – 10%
HIGH QUALITY VENEER CAD/CAM (GERMANY)
Veneer CAD/CAM (Laminate) 6.900.000 Diccount price 5.500.000
Ultrathin Veneer CAD/CAM (Laminate) 7.400.000 Diccount price 5.900.000
Cases with 10 veneers or more – the price will be decrease 10%
PRICE LIST OF ORTHORDONTICSPayment according to treatment progress
Metal braces 25.000.000
Metal self-ligating braces 35.000.000
Ceramic braces 30.000.000
Ceramic self-ligating braces 40.000.000
Invisalign 90.000.000
TEETH WHITENING
Tooth Whitening plasma pola office at Peace Dentistry 3.500.000 Diccount price 2.800.000
Tooth Whitening at home 1.700.000
Tooth Whitening for root canal teeth 1.400.000
Gel tooth Whitening at home 300.000
Tray of whitening 500.000
PHỤC HÌNH THÁO LẮP
Răng nhựa Việt Nam 300.000
Răng nhựa Mỹ 500.000
Răng Composite 700.000
Răng sứ tháo lắp 1.000.000
Hàm tháo lắp nền nhựa mềm 3.500.000
Hàm khung kim loại của Đức 3.500.000
NHA CHU
Lấy vôi răng và đánh bóng hai hàm 300.000 – 450.000
Trường hợp nạo túi nha chu 200.000
NHỔ RĂNG
Răng sữa 150.000 – 250.000
Răng vĩnh viễn 400.000 – 800.000
Ca khó, răng chia chân và răng khôn thẳng 1.000.000 – 1.200.000
Cắt nạo chóp, tiểu phẫu răng khôn 1.600.000 – 2.200.000
CHỮA TỦY – NỘI NHA, TRÁM RĂNG
Trám răng sữa – Trám sealant phòng ngừa 200.000 – 300.000
Trám răng thẩm mỹ 300.000 – 400.000
Đắp mặt răng, răng mẻ góc, hai xoang sâu trên một răng 500.000 – 600.000
Cắm pin, post kim loại 400.000
Cùi chốt giả sợi + trám composite theo màu răng 800.000
Đính đá thẩm mỹ 400.000 – 600.000
Nội nha – chữa tủy
(đã bao gồm tiền chụp phim và trám răng)
1.000.000 – 2.000.000
KHÁM VÀ TƯ VẤN
Khám và tư vấn Miễn phí
Chụp XQ quanh chóp kỹ thuật số (Digital Xray) 30.000
Chịp XQ toàn cảnh kỹ thuật số (Panorex) 200.000
Booking
a calendar
(here)

Viber
0902384477
0902 384 477 (028)38.248.650
Đăng ký tư vấn
0902 384 477